Βρες το Κολλέγιο ή τη Σχολή
που σου Ταιριάζει.
Σπουδές μετά το Λύκειο

Σκοπός του συνεδρίου

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εταιρεία Financial Academy, οργανώνει το 1ο Συνέδριο με τίτλο “Βρες το Κολλέγιο που σου Ταιριάζει – Σπουδές μετά το Λύκειο” και αφορά τον προσανατολισμό κυρίως των αποφοίτων της 3ης Λυκείου.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να καθοδηγήσει μέσα από παρουσιάσεις επαγγελματιών είτε από το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε από την πλευρά των επιχειρήσεων, τόσο τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όσο και τους υποψήφιους φοιτητές που αναζητούν να φοιτήσουν σε κολλέγια, Ι.Ε.Κ. και σχολές της χώρας μας ή σε πανεπιστήμια και κολλέγια του εξωτερικού.

Ένα από τα κρίσιμα σημεία κατά την αναζήτηση των μαθητών στη διάρκεια του Λυκείου, είναι η εύρεση ενός επαγγέλματος που θα μπορεί να ανταποκριθεί ανταγωνιστικά κατά την επαγγελματική τους καριέρα.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός είναι καθοριστικός στην ηλικία μεταξύ των 16 και 20 ετών. Όσο νωρίτερα γνωρίζει ο υποψήφιος φοιτητής τις τάσεις που αναπτύσσονται στην αγορά εργασίας, τόσο καλύτερη άποψη θα έχει για το αντικείμενο φοίτησης που θα ακολουθήσει αλλά και για το κατάλληλο πανεπιστήμιο, κολλέγιο ή σχολή αντίστοιχα που θα επιλέξει.

Το συνέδριο θα εστιάσει στους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην ελληνική αγορά αλλά και των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην ξένη αγορά. Συγκεκριμένα, το συνέδριο θα κινηθεί στους παρακάτω πυλώνες:

 • στην Δημόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση (Round Table), στην Θεωρητική Κατάρτιση και Εργασιακή Προσαρμογή στις Ανάγκες των Επιχειρήσεων
 • στις Σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • στη σύγχρονη αγορά εργασίας κατά την τρέχουσα δεκαετία και
 • στην παρουσίαση των προγραμμάτων Ιδιωτικών ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Κολλέγια και Σχολές)

Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν και θα αναπτυχθούν στα πάνελς είναι τα παρακάτω:

 • Γεφυρώνοντας το χάσμα του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας
 • Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγω σχολή και κλάδο εργασίας;
 • Μετεκπαίδευση σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο του εξωτερικού;
 • Αλλαγές και ευκαιρίες που προκλήθηκαν στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα λόγω της κρίσης!
 • Επαγγελματικοί τίτλοι σπουδών και η αναγνώρισή τους από την αγορά εργασίας!
 • Ποια είναι τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση την τρέχουσα δεκαετία και ποια τα κορεσμένα επαγγέλματα;
 • Τα ανταγωνιστικά προσόντα που απαιτείται να έχει κάθε υποψήφιος τα επόμενα χρόνια.
 • Επιχειρηματικότητα και Νέοι – Τι χρειάζεται για να γίνεις Entrepreneur (Νέος Επιχειρηματίας);
 • Αποτελεσματική διασύνδεση της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.